KEPUTUSAN 

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4 KOTA JAMBI

Nomor :109/420/SMK.4/V/2023

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK SMK NEGER 4 KOTA JAMBI

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KLIK LINK BERIKUT, FILE BERBENTUK PDF

PENGUMUMAN KELULUSAN